«

»

mar 20

Spotkanie z funkcjonariuszem straży granicznej

19 marca 2019 roku odbyło się spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem straży granicznej p. Jackiem Mikołajunem na temat zagrożeń współczesnego świata, m.in. niebezpieczeństwa podejmowania niepewnej pracy sezonowej, zagrożeń związanych ze znajomościami internetowymi, stosowania i przechowywania dopalaczy i narkotyków. Funkcjonariusz informował o konsekwencjach związanych z łamaniem prawa oraz o tym, że wpis w rejestr skazanych utrzymuje się w nim przez 5 lat od zakończenia wyroku. Wyklucza to absolutnie możliwość wykonywania niektórych atrakcyjnych zawodów do końca życia oraz utrudnia znalezienie uczciwej pracy, gdyż taka osoba nie jest pożądanym pracownikiem zatrudnianym przez firmy. Pan Mikołajun szczególnie przestrzegał przed bardzo atrakcyjnymi ofertami pracy za granicą, rozmowami kwalifikacyjnymi, na których następuje wstępna selekcja osób do porwania i handlu, dotycząca zarówno dziewcząt jak i chłopców. W swoich wypowiedziach przytaczał przykłady sytuacji, które miały miejsce w ostatnich latach w Polsce.

Emilia Marunowska

loading