«

»

gru 11

Narodowe Czytanie 2018

Akcja Narodowe Czytanie – to polska akcja społeczna. W czasie jej trwania odczytywane są publicznie oraz w środkach masowego przekazu obszerne fragmenty dzieł literackich. Akcja ta została zapoczątkowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Następnie jest kontynuowana przez Agatę Kornhauser-Dudę i Andrzeja Dudę. Obecna Para Prezydencka przyczyniła się do popularyzacji akcji i zachęciła wszystkich Polaków do czytania.

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku było „Przedwiośnie”Stefana Żeromskiego. Ponadto Para Prezydencka, w 100-setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zaproponowała do czytania 44 teksty Antologii Niepodległości.

Zwolennicy Narodowego Czytania propagują polską literaturę i popularyzują czytelnictwo, a także zwracają uwagę na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacniają poczucie wspólnej tożsamości. Twórców idei do jej stworzenia zachęciły korzyści wynikające
z czytania książek. Niewątpliwie jest to pogłębianie wiedzy, rozwijanie i poszerzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, poprawa koncentracji oraz rozwijanie empatii.

W naszej szkole w obecnym roku szkolnym zainicjowaliśmy akcję Narodowego Czytania, tworząc prace plastyczne w formie własnego projektu okładki kolejnego wydania „Przedwiośnia” lub projektu okładki wybranego dzieła Żeromskiego. Jeżeli autora pracy zawiodła pomysłowość, mógł wykonać kopię okładki już istniejącej. Prace plastyczne autorstwa uczniów klasy III A i III C zaprezentowaliśmy w formie wystawy. Ponadto przeprowadziliśmy sondę związaną z akcją. Byliśmy ciekawi, czy idea Narodowego Czytania jest bliska mieszkańcom Karlina i uczniom Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Karlinie.

 Dnia 13 listopada uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie czytali fragmenty „Przedwiośnia”
S. Żeromskiego. Przedstawili ideę Narodowego Czytania oraz zaprezentowali tytuły Antologii Niepodległości. Poza tym pokazali prezentację o życiu i twórczości pisarza.

 

Wychowawca – Grażyna Chwieduk oraz klasa III A

loading