Marta Makaroyj

Author's posts

Przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

UWAGA! Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu Granty PPGR – do 29 października 2021 r. do godz. 15.00.  Oświadczenia przyjmowane są  wyłącznie w Zakładzie Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17.  Oświadczenia do pobrania tutaj: http://zskarlino.pl/?p=18715

Dzień Papieża Jana Pawła II

Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie w 43 rocznicę wybory Kardynała Karola Wojtyły na papieża, postanowili przybliżyć swoim kolegom postać świętego Jana Pawła II. Uczniowie przygotowali prezentację o życiu Świętego a pieśń „Barka” tego dnia  rozbrzmiewała we wszystkich klasach.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.O dofinansowanie będzie się ubiegać Gmina Karlino na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów. Dofinansowanie …

Kontynuuj czytanie

Plan lekcji

INTERNAT

Internat czynny od 31.08.2021 r. od godz. 15.00. Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

Rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła w moich oczach”

Mamy zaszczyt poinformować, iż zgodnie z regulaminem, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu “Szkoła w moich oczach”.   Zwycięzcami okazali się:  miejsce – Martyna Bagińska – klasa 2 TGa  miejsce – Ivan Makhynenko – klasa 1 TG  miejsce – Natalia Statkiewicz – klasa 1 TG  Nagrody, które zostały ufundowane przez Agencję Pracy LAVOROS Dawid Rudnicki, zostaną wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Zdradzimy tajemnicę, że są …

Kontynuuj czytanie

Konkurs „Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie”

Regulamin konkursu „Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie” Organizatorem konkursu „Dlaczego warto uczyć się w Zespole Szkół w Karlinie”  (dalej „Konkurs”) jest Zespół Szkół w Karlinie (dalej „Organizator”), z siedzibą przy ulicy Księdza Brzóski 6, 78-230 Karlino. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych chcących wyrazić swoją opinię (dalej „Uczestnik”). Warunkiem uczestnictwa w …

Kontynuuj czytanie

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Chcesz się realizować graficznie i plastycznie – przyjdź do nas. Docenimy Twój talent i kreatywność – ZOSTAŃ GRAFIKIEM W TECHNIKUM W KARLINIE.

Konkurs „Szkoła w moich oczach”

Uwaga! Termin konkursu został wydłużony do 05.06.2021 r REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU pt. „Szkoła w moich oczach” CELE KONKURSU: Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych i literackich. Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia. Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów. Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość …

Kontynuuj czytanie

Światowy Dzień Książki

Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i ochrony własności intelektualnej. Z tej okazji nasi uczniowie klas Technikum o kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zainicjowali swoisty rodzaj „bookmark-crossingu”. Przygotowali bowiem autorskie projekty zakładek do książek, tych dużych i małych. Pobierz, wydrukuj, podaruj komuś lub …

Kontynuuj czytanie

loading