Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie na temat bieżącego funkcjonowania szkoły

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem MEiN uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie uczą się na dotychczas wprowadzonych zasadach.

Uczniowie BSI uczą się zdalnie oraz realizują praktyczną naukę zawodu w porozumieniu ze swoimi pracodawcami. Zgodnie z informacją otrzymaną z firmy Homanit, ich praktykanci-młodociani pracownicy są zwolnieni ze świadczenia pracy do końca marca.

Uczniowie Technikum uczą się zdalnie, a w wybrane dni tygodnia przychodzą na zajęcia praktyczne do szkoły-zgodnie z planem zajęć.
Uczniowie klas III TM, II TMa i II TMb w środy mają zajęcia na Politechnice Koszalińskiej, zgodnie z harmonogramem wyjazdów.

Uczniowie klasy IV TM uczestniczą w małych grupach w konsultacjach na terenie szkoły. Wychowawca monitoruje liczebność i składy grup. Uczniowie mogą wziąć udział w próbnej maturze na terenie szkoły zgodnie z harmonogramem przekazanym przez CKE.

Wszystkie zajęcia dodatkowe, projektowe oraz z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej odbywają się zdalnie na platformie MS Teams.

Szkoła użycza sprzęt komputerowy niezbędny uczniom do nauki zdalnej. Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność mają trudności z realizacją nauki zdalnej w domu, po konsultacji z dyrektorem, uczestniczą w zajęciach stacjonarnie w szkole.

Przypominam, że do szkoły przychodzą jedynie uczniowie zdrowi, którzy nie przebywają na kwarantannie, lub w izolacji domowej. Jeżeli któreś z obostrzeń dotyczy członków rodziny uczniów – nie mogą oni uczestniczyć w zajęciach. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcami lub telefoniczny z sekretariatem szkoły.

Justyna Syga

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2020/21

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracodawcy i Przyjaciele Zespołu Szkół w Karlinie,

Za nami pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21. Bardzo ciężki czas próby dla naszych uczniów, ale i nas – pracowników Zespołu Szkół w Karlinie.
Cieszymy się, że nie poddajecie się i większość z Was dba o odpowiednią postawę uczniowską, a nasi Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji i Obsługi Was w tym wspierają i dbają o bezpieczne warunki dla Was.
Dbajmy wszyscy o jak najwyższy poziom edukacji, bo wiele odpowiedzialności za procesy nauczania jest teraz po Waszej stronie, drodzy Uczniowie. Wiemy, że stać Was na dużo więcej!

Życzymy wiele wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i liczymy na powrót do szkolnej normalności.
Zapraszamy do krótkiego podsumowania I półrocza, prezentacja przygotowana przez p. Magdalenę Malińską jest dostępna poniżej.

Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania szkoły od 18 stycznia 2021 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia do 14 lutego kontynuujemy naukę za pomocą narzędzi kształcenia na odległość- tryb zdalny nauki na platformie MS Teams (na dotychczasowych zasadach).

W obecnej chwili pracujemy nad zmianami w planie zajęć, aby w II półroczu umożliwić uczniom technikum uczęszczanie na zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym na terenie szkoły. Uczniowie będą mogli w małych grupach i rotacyjnie, uczestniczyć we wskazanych dniach w zajęciach praktycznych (1-2 dni w tygodniu).  

Przypominam, że do piątku 22 stycznia wciąż trwa I półrocze, dlatego do końca przyszłego tygodnia będą wystawione oceny ostateczne. Od 25 stycznia rozpoczynamy II półrocze i zacznie obowiązywać nowy plan zajęć, który wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej.

Uczniowie BSI, którzy rozpoczynają kursy zawodowe – na razie wszystkie zaplanowane kursy odbywać się będą zdalnie. Wychowawcy przekażą informacje na temat sposobów logowania na zajęcia.
Pozostali uczniowie BSI – uczą się zdalnie w dniach nauki szkolnej, a w dniach praktyk zawodowych są do dyspozycji pracodawców. Rozporządzenie MEN pozwala na realizację praktyk zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie występują zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu w spółce Homanit, decyzją zarządu, zwolnieni są ze świadczenia pracy do odwołania.  

Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym, gdzie przekazujemy bieżące informacje.

Wciąż apelujemy o rozsądek i unikanie sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu się zakażeń. Wszyscy liczymy na szybki powrót do normalnego funkcjonowania szkoły.

Justyna Syga

Egzamin zawodowy 12 – 16 stycznia 2021r.

Drodzy Uczniowie IV TM!

Rozpoczynamy sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Już jutro (wtorek 12.01.2021r.) egzamin pisemny, a w piątek i sobotę (15 i 16.01.2021r.) odbędą się egzaminy praktyczne.
Przypominam, że uczniowie zgłaszają się 30 min przed wyznaczoną godziną swojego egzaminu.
Egzamin pisemny odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzenia egzaminu w Pracowni Rysunku Technicznego – wejście od strony boiska przez internat.
Egzamin praktyczny (piątek-sobota) odbędzie się w Pracowni Mechatronicznej (nr 201) – wejście główne do szkoły, II piętro.

Nie zapomnijcie o:
– dowodzie osobistym,
– czarnym długopisie,
– kalkulatorze prostym,
– maseczce
oraz dodatkowo na egzaminie praktycznym o:
– ołówku,
– gumce,
– linijce,
– temperówce.

W trakcie egzaminów nie ma możliwości przemieszczania się po szkole. Dla zdających egzamin pisemny będzie udostępniona toaleta obok szatni, a w dniach egzaminu praktycznego – toalety na II piętrze.
Proszę stosować się do zaleceń pracowników ZS w Karlinie.

Każdy zdający składa oświadczenie o swoim stanie zdrowia, które będzie dostępne przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub można pobrać je tutaj:

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdują się na naszej stronie w sekcji „egzamin zawodowy” oraz poniżej:

Jednocześnie proszę pozostałych uczniów oraz interesantów, aby powstrzymać się od planowania wizyt w szkole, a zwłaszcza w sekretariacie w dniach egzaminów. Dziękuję za zrozumienie.

Ferie zimowe 2021

W dniach od 04 do 17 stycznia trwają ferie zimowe dla uczniów w całej Polsce.
Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o bezpieczeństwie i dostosowaniu się do aktualnych przepisów i wytycznych rządowych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.

Uczniowie BSI zobowiązani są do kontaktu ze swoimi pracodawcami, w celu uzgodnienia sposobu świadczenia pracy, lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Uczniowie – pracownicy młodociani, którzy odbywają praktykę zawodową w firmie Homanit są zwolnieni ze świadczenia pracy przez pracodawcę.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje, aby w czasie wolnym od nauki uczniowie pozostali w domach, z uwagi na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich. Jednocześnie MEiN zachęca do korzystania z ofert przygotowanych przez swoich partnerów, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych był inspirujący i ciekawy.

Więcej informacji na temat oferty MEiN na stronie internetowej => https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-2022


Plakat MEiN przedstawiający termin ferii zimowych w 2021 r.

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Można również korzystać z bezpłatnej infolinii 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, jak informuje MEiN, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii, powołana została poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, która ma rozpocząć swoją działalność już 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

Plakat MEN zachęcający do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych

„EDUKACJA ZDALNA NIE MUSI BYĆ TRUDNA ANI NUDNA – POLSKO- NIEMIECKIE WARSZTATY EDUKACYJNE“

Mikołaj zawitał pewnie do wielu domów w ostatnim czasie…u nas też pojawiły się wspaniałe pakunki. Nie są to jednak bożonarodzeniowe prezenty, ale efekt realizacji projektu “Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna – polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne,” we współpracy z niemieckimi partnerami z Wolgast i Dargun. Uzyskane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu urządzenia już wkrótce sprawią, że uczniowie naszych wszystkich gminnych szkół będą mogli uczestniczyć w bezpiecznej i jeszcze efektywniejszej edukacji. 

W Zespole Szkół w Karlinie planujemy utworzenie Mobilnego Studia Graficznego oraz Interaktywnego Centrum Wizualnego, które oprócz realizacji zaplanowanych działań – konferencje, spotkania online, studio wspomagające produkcję materiałów audiowizualnych, pozwolą też na promocję zawodów przyszłości, opartych na technicznym przygotowaniu, częściowo możliwym do wykonywania zdalnie, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Nasza aktywność ma przyczynić się do promocji naszych regionów oraz motywacji młodzieży i dzieci do nauki języków obcych.  

Liczymy, że podjęte działania i zdobyte doświadczenia pozytywnie wpłyną na efektywność nauczania i uczenia się, a nawiązane relacje umożliwią dalszą współpracy w przyszłości. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w ramach naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja- Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Wesołych Świąt!

Obraz może zawierać: 9 osób, tekst „ZESPÓŁ KARLINIE Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia-w życiu osobistym i zawodowym ŻYCZY SPOŁECZNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ w KARLINIE”

Informujemy, że w dniach 23.12.2020 – 03.01.2021 przebywamy na urlopach. Zapraszamy od 04.01.2021 roku

ERASMUS+ ONLINE: „Quarantine Lifestyle with Technology”

Grupa uczniów uczestniczących w projekcie „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” przez ostatnie przeniosła swoją aktywność do sieci. Były to niezwykle pracowite dla nich dni, gdyż pod kierunkiem pani Renaty Piszak-Walczykowskiej realizowali, jako zadanie projektowe, film pod tytułem: „Quarantine Lifestyle with Technology.”

 Efektami ich pracy mogliśmy pochwalić się na kolejnym naszym międzynarodowym spotkaniu projektowym. 11 grudnia 2020r. w godzinach późno popołudniowych spotkaliśmy się na jednej z platform i mieliśmy okazję uczestniczyć we wspólnej projekcji. Reprezentanci wszystkich krajów partnerskich przygotowali krótkie filmy i montaże, pokazujące jak młodzież radzi sobie z narzuconymi obostrzeniami i izolacją, a także w jaki sposób technologia towarzyszy im na co dzień. Dzięki dyskusji, która nastąpiła po projekcji, mogliśmy poznać problemy, z jakimi borykali się twórcy.

Nauczyciele podzielili się informacjami na temat aktualnej sytuacji w krajach partnerskich, a także wymienili doświadczeniami z zakresu nauczania zdalnego i hybrydowego.

Niezwykle wartościowe spotkanie, które kolejny raz ukazało świetne umiejętności młodzieży – zarówno technologiczne, jak i językowe. Jeżeli jesteście ciekawi efektów zapraszamy na stronę internetową naszego projektu oraz nasze profile społecznościowe!

Ilustracja przedstawia wizerunki uczestników spotkania online w ramach projektu podczas prezentacji filmów
Ilustracja przedstawia uczestników spotkania online podczas prezentacji filmów
loading