Dzień Łasucha!

Dzień Łasucha to jeden z najsłodszych dni w roku. Dzięki zaangażowaniu wszystkich klas Zespołu Szkół stoły aż uginały się od słodkości,

O dietce trzeba było zapomnieć!

Pełna gotowość

Kolejki rosły na każdej przerwie.

A na koniec… już tylko słodkie wspomnienia.

Nieznajomość prawa szkodzi

Dnia 6 listopada 2019 r. uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia Zespołu Szkół  w Karlinie uczestniczyli w spotkaniu z panią Katarzyną Balczyńską – Kierownikiem Zespołu Kuratorów Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego  w Białogardzie.  Pani kurator poruszyła na nim kwestie związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Przytoczyła artykuły z dwóch najważniejszych aktów prawnych dotyczących nieletnich: Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Pani Katarzyna Balczyńska, dysponując ponad 20-letnim stażem pracy w charakterze kuratora zawodowego na naszym terenie, podawała przykłady dominujących motywów łamania prawa przez młodzież oraz najczęściej stosowanych przez sąd środków wychowawczych wobec nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się między innymi że, środki wychowawcze mogą być zastosowane zarówno wobec nieletnich, którzy przejawiają cechy demoralizacji, jak i tych nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, że osoba znieważająca funkcjonariusza publicznego (nauczyciel) z urzędu zostaje pociągnięta do odpowiedzialności karnej, umieszczanie wizerunku innej osoby w Internecie bez jej zgody wyśmiewanie i nękanie jest w Polsce zabronione Ustawą o ochronie danych osobowych i za to również grożą sankcje prawne, oraz że za jazdę bez uprawnień nieletni może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Nie zabrakło również informacji o szkodliwości narkotyków i dopalaczy, konsekwencjach prawnych związanych z ich posiadaniem i sprzedażą.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, iż ich nie zawsze przemyślane działania mogą pociągną za sobą niemiłe konsekwencje prawne.

Bardzo dziękujemy Pani  kurator Katarzynie Balczyńskiej za jej czas i profesjonalizm.

Magdalena Malińska

Pamiętamy!

Gratulacje dla Olgi Tokarczuk!

Dzień Łasucha

Dar serca dla zwierząt

Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Dnia 26 września 2019 roku uczniowie z klas technikum (mechatronik oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej) z Zespołu Szkół w Karlinie wzięli udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki zorganizowanym przez Politechnikę Koszalińską.

Festiwal odbywał się na terenie kilku wydziałów, a więc nie udało nam się niestety uczestniczyć we wszystkich zaplanowanych wydarzeniach.

Jednakże, aby wziąć udział w jak największej ilości interesujących nas wykładów i pokazów, podzieliliśmy się na grupy, i udaliśmy się na poszczególne wydziały.

Podczas gdy jedna grupa brała udział w wykładach poświęconych mikrogeometrii powierzchni technicznych oraz oglądała proces obróbki powierzchniowej na wydziale mechanicznym, druga po obejrzeniu wystawy projektów pracowni oraz wzornictwa, wzięła udział w warsztatach mających na celu stworzenie logo oraz zaprojektowanie i zbudowanie według swojego projektu konkretnego budynku.

Na koniec wszyscy uczniowie wzięli udział w quizie tematycznym, zdobywając drobne upominki. 

RPW

Mistrzostwa Powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej

Dnia 24 września 2019 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w 
Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej chłopców.

Uczniowie spisali się na medal, zajmując II miejsce. 

Reprezentacja ZS w Karlinie
Staniszewski Dawid – I miejsce  100 m
Sosiński Damian – II miejsce 200 m
Augustyniak Klaudiusz – II miejsce 400 m
Wójcicki Seweryn – III miejsce 400 m
Maksalon Damian – III miejsce 1500 m
Kuba Patryk – II miejsce 1500 m
Woliński Tomasz – I miejsce w skoku w dal
Szmagliński Kacper – IV miejsce w skoku w dal
Szpiler Adrian – I miejsce w skoku wzwyż
Milej Kacper – III miejsce w pchnięciu kulą
Zajfert Szymon – II miejsce w rzucie oszczepem

Mirosław Spolski

„Skrzydła dla Bartka” :-)

Rozpoczęcie roku szkolnego

loading