Zespół Szkół w Karlinie

Informacja Dyrektora Szkoły na temat funkcjonowania szkoły od 18 stycznia 2021 roku

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 18 do 31 stycznia kontynuujemy naukę za pomocą narzędzi kształcenia na odległość- tryb zdalny nauki na platformie MS Teams (na dotychczasowych zasadach).

W obecnej chwili pracujemy nad zmianami w planie zajęć, aby w II półroczu umożliwić uczniom technikum uczęszczanie na zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym na terenie szkoły. Uczniowie będą mogli w małych grupach i rotacyjnie, uczestniczyć we wskazanych dniach w zajęciach praktycznych (1-2 dni w tygodniu). Więcej szczegółów przekażą na zajęciach wychowawcy i nauczyciele, jak już ustalimy plan zajęć.  

Przypominam, że do piątku 22 stycznia wciąż trwa I półrocze, dlatego do końca przyszłego tygodnia będą wystawione oceny ostateczne. Od 25 stycznia rozpoczynamy II półrocze i zacznie obowiązywać nowy plan zajęć, który przekażemy Wam w przyszłym tygodniu.

Uczniowie BSI, którzy rozpoczynają kursy zawodowe – na razie wszystkie zaplanowane kursy odbywać się będą zdanie. Wychowawcy przekażą informacje na temat sposobów logowania na zajęcia.
Pozostali uczniowie BSI – uczymy się zdalnie w dniach nauki szkolnej, a w dniach praktyk zawodowych jesteście do dyspozycji pracodawców. Rozporządzenie MEN pozwala na realizację praktyk zawodowych, jeżeli u pracodawcy nie występują zdarzenia mogące zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
Młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu w spółce Homanit, decyzją zarządu, zwolnieni są ze świadczenia pracy do 31 stycznia 2021.  

Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym, gdzie przekazujemy bieżące informacje.

Wciąż apelujemy o rozsądek i unikanie sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu się zakażeń. Wszyscy liczymy na szybki powrót do normalnego funkcjonowania szkoły.

Justyna Syga

Egzamin zawodowy 12 – 16 stycznia 2021r.

Drodzy Uczniowie IV TM!

Rozpoczynamy sesję egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Już jutro (wtorek 12.01.2021r.) egzamin pisemny, a w piątek i sobotę (15 i 16.01.2021r.) odbędą się egzaminy praktyczne.
Przypominam, że uczniowie zgłaszają się 30 min przed wyznaczoną godziną swojego egzaminu.
Egzamin pisemny odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzenia egzaminu w Pracowni Rysunku Technicznego – wejście od strony boiska przez internat.
Egzamin praktyczny (piątek-sobota) odbędzie się w Pracowni Mechatronicznej (nr 201) – wejście główne do szkoły, II piętro.

Nie zapomnijcie o:
– dowodzie osobistym,
– czarnym długopisie,
– kalkulatorze prostym,
– maseczce
oraz dodatkowo na egzaminie praktycznym o:
– ołówku,
– gumce,
– linijce,
– temperówce.

W trakcie egzaminów nie ma możliwości przemieszczania się po szkole. Dla zdających egzamin pisemny będzie udostępniona toaleta obok szatni, a w dniach egzaminu praktycznego – toalety na II piętrze.
Proszę stosować się do zaleceń pracowników ZS w Karlinie.

Każdy zdający składa oświadczenie o swoim stanie zdrowia, które będzie dostępne przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub można pobrać je tutaj:

Szczegółowe procedury bezpieczeństwa znajdują się na naszej stronie w sekcji „egzamin zawodowy” oraz poniżej:

Jednocześnie proszę pozostałych uczniów oraz interesantów, aby powstrzymać się od planowania wizyt w szkole, a zwłaszcza w sekretariacie w dniach egzaminów. Dziękuję za zrozumienie.

Ferie zimowe 2021

W dniach od 04 do 17 stycznia trwają ferie zimowe dla uczniów w całej Polsce.
Drodzy Uczniowie, pamiętajcie o bezpieczeństwie i dostosowaniu się do aktualnych przepisów i wytycznych rządowych związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom pandemii.

Uczniowie BSI zobowiązani są do kontaktu ze swoimi pracodawcami, w celu uzgodnienia sposobu świadczenia pracy, lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego.
Uczniowie – pracownicy młodociani, którzy odbywają praktykę zawodową w firmie Homanit są zwolnieni ze świadczenia pracy przez pracodawcę.

Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje, aby w czasie wolnym od nauki uczniowie pozostali w domach, z uwagi na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich. Jednocześnie MEiN zachęca do korzystania z ofert przygotowanych przez swoich partnerów, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych był inspirujący i ciekawy.

Więcej informacji na temat oferty MEiN na stronie internetowej => https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ferie-2022


Plakat MEiN przedstawiający termin ferii zimowych w 2021 r.

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że w okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia oferowanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Można również korzystać z bezpłatnej infolinii 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto, jak informuje MEiN, w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii, powołana została poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”, która ma rozpocząć swoją działalność już 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

Plakat MEN zachęcający do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych

„EDUKACJA ZDALNA NIE MUSI BYĆ TRUDNA ANI NUDNA – POLSKO- NIEMIECKIE WARSZTATY EDUKACYJNE“

Mikołaj zawitał pewnie do wielu domów w ostatnim czasie…u nas też pojawiły się wspaniałe pakunki. Nie są to jednak bożonarodzeniowe prezenty, ale efekt realizacji projektu “Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna – polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne,” we współpracy z niemieckimi partnerami z Wolgast i Dargun. Uzyskane dzięki otrzymanemu dofinansowaniu urządzenia już wkrótce sprawią, że uczniowie naszych wszystkich gminnych szkół będą mogli uczestniczyć w bezpiecznej i jeszcze efektywniejszej edukacji. 

W Zespole Szkół w Karlinie planujemy utworzenie Mobilnego Studia Graficznego oraz Interaktywnego Centrum Wizualnego, które oprócz realizacji zaplanowanych działań – konferencje, spotkania online, studio wspomagające produkcję materiałów audiowizualnych, pozwolą też na promocję zawodów przyszłości, opartych na technicznym przygotowaniu, częściowo możliwym do wykonywania zdalnie, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze szkołami uczestniczącymi w projekcie. Nasza aktywność ma przyczynić się do promocji naszych regionów oraz motywacji młodzieży i dzieci do nauki języków obcych.  

Liczymy, że podjęte działania i zdobyte doświadczenia pozytywnie wpłyną na efektywność nauczania i uczenia się, a nawiązane relacje umożliwią dalszą współpracy w przyszłości. 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w ramach naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja- Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Wesołych Świąt!

Obraz może zawierać: 9 osób, tekst „ZESPÓŁ KARLINIE Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia-w życiu osobistym i zawodowym ŻYCZY SPOŁECZNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ w KARLINIE”

Informujemy, że w dniach 23.12.2020 – 03.01.2021 przebywamy na urlopach. Zapraszamy od 04.01.2021 roku

ERASMUS+ ONLINE: „Quarantine Lifestyle with Technology”

Grupa uczniów uczestniczących w projekcie „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” przez ostatnie przeniosła swoją aktywność do sieci. Były to niezwykle pracowite dla nich dni, gdyż pod kierunkiem pani Renaty Piszak-Walczykowskiej realizowali, jako zadanie projektowe, film pod tytułem: „Quarantine Lifestyle with Technology.”

 Efektami ich pracy mogliśmy pochwalić się na kolejnym naszym międzynarodowym spotkaniu projektowym. 11 grudnia 2020r. w godzinach późno popołudniowych spotkaliśmy się na jednej z platform i mieliśmy okazję uczestniczyć we wspólnej projekcji. Reprezentanci wszystkich krajów partnerskich przygotowali krótkie filmy i montaże, pokazujące jak młodzież radzi sobie z narzuconymi obostrzeniami i izolacją, a także w jaki sposób technologia towarzyszy im na co dzień. Dzięki dyskusji, która nastąpiła po projekcji, mogliśmy poznać problemy, z jakimi borykali się twórcy.

Nauczyciele podzielili się informacjami na temat aktualnej sytuacji w krajach partnerskich, a także wymienili doświadczeniami z zakresu nauczania zdalnego i hybrydowego.

Niezwykle wartościowe spotkanie, które kolejny raz ukazało świetne umiejętności młodzieży – zarówno technologiczne, jak i językowe. Jeżeli jesteście ciekawi efektów zapraszamy na stronę internetową naszego projektu oraz nasze profile społecznościowe!

Ilustracja przedstawia wizerunki uczestników spotkania online w ramach projektu podczas prezentacji filmów
Ilustracja przedstawia uczestników spotkania online podczas prezentacji filmów

Trzecia lekcja międzynarodowa

Dnia 11.12.2020 r. uczniowie technikum graficznego i mechatronicznego wzięli udział w trzeciej już międzynarodowej lekcji z języka angielskiego. Tym razem lekcję poprowadził nauczyciel z Barcelony – Dan Shepherd, a tematem omawianym była wyższa edukacja. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie BBC live classes: https://www.facebook.com/groups/908648499542196/learning_content/?filter=384182199313143

ZEBRANIA Z RODZICAMI ONLINE 15 grudnia 2020r. (wtorek) godz. 16.30

Zapraszamy na spotkania z rodzicami w formule online na platformie MS Teams.

Wtorek 15 grudnia 2020r. o godz. 16.30

Rodzice logują się za pomocą dostępów młodzieży.

ZMIANY:
kl. II TGb poniedziałek 14 grudnia godz. 16.30
kl. IIBSIb, III BSI poniedziałek 21grudnia godz. 17.00
kl. II BSIa – zebranie odbędzie się w późniejszym terminie. W pilnych sprawach proszę kontaktować się z p. wicedyrektor za pomocą dziennika elektronicznego.

Informacja na temat zmian w funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Karlinie-Branżowej Szkoły I stopnia

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Pracodawcy,

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od najbliższego poniedziałku 30 listopada 2020 roku uczniowie naszej Branżowej Szkoły I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, wracają na praktyki do swoich pracodawców. W rozporządzeniu, które podpisane zostało w dniu 24.11.2020 roku, zawarte jest zastrzeżenie, że u pracodawcy nie mogą występować zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu młodocianych pracowników.

Zachęcam do kontaktu z pracodawcami, w celu ustalenia warunków powrotu na praktyki i zobowiązuję do zastosowania się do zaleceń pracodawców. Niezależnie od powyższego przypominam o konieczności stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i dołożenia należytej staranności i troski o zdrowie swoje i najbliższych.

Jednocześnie przypominam, że powrót na praktyki nie dotyczy dni nauki szkolnej, podczas których uczniowie uczestniczą w nauczaniu zdalnym. Uczniowie przebywający na turnusach kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają naukę za pomocą technik kształcenia na odległość.

Inne zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem dotyczą przedłużenia nauki zdalnej dla wszystkich uczniów do 03 stycznia 2021 roku oraz m.in. możliwości prowadzenia zajęć praktycznych na terenie szkoły dla uczniów technikum, o ile warunki panujące w szkole na to pozwalają i nie ma możliwości prowadzenia kształcenia zawodowego za pomocą narzędzi kształcenia na odległość. W chwili obecnej w szkole odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów klasy IV technikum. Pozostałych uczniów proszę o cierpliwość. Na tą chwilę zostały ustalone z nauczycielami przedmiotów kształcenia praktycznego treści, które są możliwe do realizowania za pomocą technik kształcenia na odległość. W momencie gdy sytuacja w regionie i szkole na tyle się ustabilizuje, że będziemy mogli zapewnić Wam bezpieczne warunki pracy stacjonarnej zostaniecie o tym poinformowani.

Życzę dużo zdrowia i przypominam o zaleceniu, aby do minimum ograniczyć kontakty pozaszkolne i zawodowe do niezbędnego minimum, w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

#ZostańWDomu

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

Ilustracja przedstawia grafikę MEN dotyczącą przedłużenia nauki zdalnej do 03.stycznia 2021.
loading