Rekrutacja 2020/2021 – lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Bezpieczne wakacje

Aby ten nadchodzący czas zasłużonego wypoczynku był spokojny i bezpieczny zachęcamy do zapoznania się informacjami Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz stosowania do znajdujących się tam zaleceń. Link do pakietu wskazówek zamieszczamy poniżej.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/bezpieczne-wakacje-2020-pakiet-informacyjny/

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej dotyczący praktyk zawodowych młodocianych pracowników

Zgodnie z dzisiejszym komunikatem MEN (z 25 czerwca 2020r.) od poniedziałku 29 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas Branżowej Szkoły I stopnia mają obowiązek wrócić do realizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Niestety nie ma jeszcze opublikowanych aktów wykonawczych, gdzie może to być szczegółowo uregulowane, dlatego zachęcamy do śledzenia strony Ministerstwa oraz naszej strony internetowej.

Uczniowie BSI – proszę pilnie skontaktować się ze swoimi pracodawcami, w celu ustalenia zasad powrotu do realizowania praktycznej nauki zawodu. Pamiętajcie również o ciągłym zachowaniu reżimu sanitarnego oraz zasad dystansu społecznego.

Poniżej załączam link do komunikatu MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

Justyna Syga

Ankieta dla rodziców dotycząca nauczania zdalnego

Szanowni Rodzice!

Prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże nam poznać Państwa zdanie na temat nauczania zdalnego w naszej szkole.

Organizacja Zakończenia Roku Szkolnego 2019/20

AKTUALIZACJA 25.06.2020!

Kochani Uczniowie!

Wierzymy, że jeszcze będziemy mieli wiele okazji do wspólnego świętowania, ale w tym roku szkolnym jego zakończenie niestety będzie inne. Chciałabym jednak, abyście mogli spotkać się z Waszymi wychowawcami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, do których już przywykliście.
Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań zespołów klasowych w dniu 26 czerwca 2020r. Bardzo proszę przestrzegać godzin przyjścia oraz wyznaczonych wejść do szkoły. W szkole oraz w jej pobliżu obowiązuje zakaz gromadzenia się.

W związku z organizacją egzaminów zawodowych wymuszających ograniczenie działalności szkolnego sekretariatu w dniach 22.06-02.07 – wszelkie pilne sprawy do załatwienia w sekretariacie proszę wcześniej umawiać telefonicznie.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI / ROZDANIE ŚWIADECTW

Godzinabiałe drzwi na wprost sekretariatu/
sala nr 3
  główne wejście
sala nr 5
wejście od strony boiska /internat/
sala rysunku technicznego
 
9:001 TM a1 TM b1 TG a
10:002 BSI1 TG b3 BSI
11:001 BSI b3 TM / 1 BSIa2 TM
  

UWAGA! Klasa I BSIc, III TM oraz uczniowie, którzy nie odbiorą świadectw w dniu 26 czerwca 2020, będą mieli taką możliwość na spotkaniach z wychowawcami we wrześniu 2020.

Przypominam o zachowaniu zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią- obowiązują takie same procedury, jak podczas konsultacji, czy egzaminów. Poniżej przypominam najważniejsze zasady.

1. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie objęty kwarantanną, który w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą chorą na COVID, lub objętą obowiązkiem kwarantanny

2. W szkole obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – maseczka/przyłbica

3. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

4. Przed wejściem do szkoły oraz po wejściu do niej należy zachować dystans min. 1,5m od innych osób, unikamy podawania rąk na powitanie

5. Wychowawcy wręczają świadectwa w rękawiczkach

6. Przed i po spotkaniu z wychowawcą  nie wolno gromadzić się, należy udać się do domu zachowując zasady dystansu społecznego.

Zadbajmy, aby było naprawdę bezpiecznie.

Justyna Syga

Informacja Dyrektora na temat Harmonogramu przeprowadzenia Egzaminów Zawodowych

Drodzy Uczniowie!

Już w najbliższy wtorek 23 czerwca rozpoczynamy sesję egzaminów zawodowych od egzaminu teoretycznego – pisemnego.

Procedury (w tym związane z zapobieganiem COVID-19), harmonogram oraz wskazówki dotyczące zarówno egzaminu w części teoretycznej, jak i praktycznej znajdują się w zakładce: EGZAMIN ZAWODOWY na naszej stronie internetowej. Zachęcam do uważnego zapoznania się ze szczegółami tam przedstawionymi.

Przypominam, że egzamin pisemny odbywa się w wersji elektronicznej, czyli z wykorzystaniem naszych zasobów komputerowych – w tym roku w sali rysunku technicznego.
Wszyscy uczniowie przybywają na 30 minut przed godziną egzaminu! (Nie zapomnijcie o dowodzie osobistym/legitymacji, długopisie z czarnym wkładem, kalkulatorze prostym, rękawiczkach i maseczce).
Zaleca się zabranie TYLKO wyżej wymienionych przedmiotów.

Godzina wejścia do szkołyUCZNIOWIEWEJŚCIE DO SZKOŁYMIEJSCE OCZEKIWANIA NA EGZAMIN (instruktaż)
7.30III BSIWEJŚCIE OD BOISKA – INTERNATHol przed salą rysunku technicznego
11.30III TM UCZNIOWIE NR W DZIENNIKU 1 – 9WEJŚCIE OD BOISKA – INTERNATHol przed salą rysunku technicznego
11.30III TM UCZNIOWIE NR W DZIENNIKU 10 – 17GŁÓWNE WEJŚCIE DO SZKOŁY OD
UL. KS. BRZÓSKI

Sala nr 5

Zachowujemy zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem COVID-19
1.  Przy wejściu należy zdezynfekować ręce oraz złożyć odpowiednie oświadczenie (wzór poniżej)
2. Proszę bezwzględnie nie wnosić telefonów i innych niepotrzebnych przedmiotów na teren szkoły. Pracownik obsługi wyznaczy miejsce, gdzie będzie można pozostawić swoje rzeczy osobiste.
3. Przed, podczas i po egzaminie stosujemy się bezwzględnie do poleceń członków Zespołu Nadzorującego.  

Szczegółowy HARMONOGRAM EGZAMINÓW W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ znajduje się w zakładce dotyczącej egzaminów.

http://zskarlino.pl/?page_id=11021

Justyna Syga

Informacja Ministra Edukacji Narodowej – organizacja roku szkolnego

Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w zakresie przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 czerwca br. Nauka będzie nadal odbywała się za pomocą technik kształcenia na odległość.

Niezależnie od powyższego w Zespole Szkół w Karlinie umożliwiamy uczniom uczestniczenie w konsultacjach stacjonarnych na terenie szkoły, które odbywają się zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora harmonogramem. Wszyscy zainteresowani uczniowie na bieżąco zgłaszają swoje potrzeby wychowawcom. W związku z zaleceniami MEN, MZ, GIS oraz CKE podczas egzaminów maturalnych konsultacje dla uczniów będą realizowane w bardzo ograniczonym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat nowelizacji rozporządzenia znajdują się na stronie internetowej ministerstwa, do której podajemy link poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

Partnerskie spotkanie związane z realizacją projektu „Two Faces of Technology. Isolation & Opportunities” w ramach Erasmus+

Dnia 1 czerwca 2020 roku odbyła się kolejna już online konferencja naszej grupy projektowej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy partnerzy z Polski, Turcji, Czech, Włoch i Hiszpanii. Tym razem tematem przewodnim było omówienie zaistniałej sytuacji oraz zmian w projekcie spowodowanych kwarantanną, podsumowanie naszej dotychczasowej pracy, promocja oraz działania przeprowadzone przez nas w trakcie zdalnego nauczania oraz wytyczne dotyczące sporządzenia raportu z I części naszej pracy.

Renata Piszak-Walczykowska

Informacja Ministra Edukacji Narodowej – praktyki zawodowe dla uczniów klasy III BSI

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło zmiany w zakresie możliwości powrotu uczniów klasy III Branżowej Szkoły I stopnia na praktyki zawodowe do swoich pracodawców od 01 czerwca 2020 roku.

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu, uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I stopnia, będący pracownikami młodocianymi, mają możliwość powrotu na praktyki w celu lepszego przygotowania do egzaminu zawodowego, do którego pozostało już tylko kilka tygodni. Powrót ucznia na praktyki jest dobrowolny, dlatego niezbędnym warunkiem jest wyrażenie zgody przez samego młodocianego lub jego rodziców, jeżeli jest jeszcze niepełnoletni.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa, do której link podaję poniżej.

Justyna Syga
Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

https://www.gov.pl/web/edukacja/od-1-czerwca-wznawiamy-praktyki-i-zajecia-praktyczne-dla-kolejnej-grupy-uczniow

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół dotycząca odbywających się od 1 czerwca konsultacji dla uczniów

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Od 1 czerwca na terenie szkoły będą odbywać się konsultacje dla uczniów naszego Zespołu Szkół. W tym celu został opracowany Harmonogram Konsultacji oraz Procedury Bezpieczeństwa. Uczniowie będą korzystać z konsultacji po uprzednim ustaleniu terminu z wychowawcą oraz zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki jednorazowe, a także przynieść stosowne oświadczenia o stanie zdrowia wraz ze zgodą na pomiar temperatury. Druk oświadczenia można wydrukować lub napisać odręcznie.

O szczegółach zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny. Wszelkie potrzeby dodatkowych spotkań dla uczniów proszę, aby ustalać z wychowawcami klas.

Dokładamy wszelkich starań, aby konsultacje odbywały się z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa dla uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Karlinie, dlatego zachęcam do zapoznania się z Zarządzeniem nr 8/2019/2020 (załączone poniżej).

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie
Justyna Syga

loading